Tvorba kompletního Corporate identity
  – logotypy
  – manuály - orientační systémy včetně aplikací v architektuře

Merkantilní tiskoviny
  – výroční zprávy
  – profily společností
  – katalogy
  – billboardy
  – plakáty a jiné příležitostné tiskoviny

Časopisy, publikace
  – tvorba základního layoutu včetně modelu struktury materiálů
  – konkrétní grafické úpravy periodických tiskovin

Interiéry
  – návrhy interiérů
  – vizualizace interiérů
  – projekční práce
  – vizualizace objektů
  – užití typografie v architektuře

Reklama (marketingová a vizuální komunikace)
  – kreativní návrhy ucelených reklamních kampaní
  – inzerce
  – tv spoty
  – veškeré textové práce
  – podpora prodeje (strategie)
  U všech uvedených návrhů jsme schopni zajistit realizaci a produkci realizace.

 

Tvorba cen
Celkovou cenu za grafické práce rozdělujeme na tři základní položky:

1) cena za grafický návrh

Ceník RCH uvádí reálné ceny za grafické návrhy (není-li výslovně uvedeno jinak) za jednotlivé uvedené položky.
Tato cena většinou zahrnuje náklady vynaložené k prezentaci návrhu.
Tato položka je vyplacena grafikovi v každém případě, tedy i v případě kdy nedojde k realizaci zakázky (tzv. skicovné).

2) cena za provedení definitivy
Tato položka bývá velmi individuelní a liší se zejména náročností a rozsahem práce.
Obsahovat by měla částky za veškeré práce a úkony nutné k dosažení realizace zakázky od odsouhlasení návrhu do předlohy k tisku (tzn. provedení korektur textových i obsahových změn požadovaných klientem, vícepráce, definitivní počítačové zpracování a náhled, postscripty, makety apod.)
U některých typů prací, kde lze náročnost a rozsah práce předpokládat, lze stanovit paušální cenu za položku (kus, stránku apod.), případně celkovou paušální cenu za zpracování zakázky. Některé z těchto cen rovněž uvádí tento ceník.
Cenu za provedení definitivy lze také účtovat hodinovou sazbou, jejíž výše je většinou stanovována individuelně. Nejnižší hodinové sazby za některé úkony obsahuje také tento ceník.

3) cena za udělení licence
Výši ceny za udělení licence určuje podoba udělované licence. Licence definuje zejména územní působení a způsob rozšiřování díla, u periodických děl pak také počet kusů pro jeho první a dal-ší vydání, vytvoření jazykových mutací apod. Vedle těchto faktorů může výši ceny za udělení licence výrazně ovlivnit také význam klienta či společenský dopad zpracovávané zakázky.
Minimální cena za udělení licence odpovídá 20% částky za grafický návrh (jednorázová tiskovina, místní užití).
Licenční podmínky musí být v každém případě ošetřeny uzavřením smlouvy o udělení licence.
Smlouvu o udělení licence se doporučuje uzavřít na každou významnou zakázku, logotyp, manuál corporate identity, příp. každý rozsahlejší soubor prací a periodické tisky.
Ustanovení vychází ze zákona 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

4) dodatek
Veškeré ceny se odvíjí od konkrétního zadání, následného užití autorského díla a celkového ročního obratu klienta u agentury.

Klasifikace oblastí grafického designu
1. Corporate design

2. Propagace a reklama
3. Knižní design a ilustrace
4. Vizuální komunikace a informační design
5. Periodika, media a film
6. Ceniny, známky a bankovky
7. Typografie a písmo

Rozpis klasifikace grafického designu

1. corporate design
1.1 značka
Honoráře za výtvarné návrhy jsou individuální a neobsahují cenu za DTP zpracování, která je definována hodinovou sazbou
značka podniku
značka akce
značka výrobku

1.2 manuál vizuální komunikace
 
základní manuál loga (zákl. podoba loga a jeho varianty, barevnost, typografie a zakázané variant)  
manuál principů vizuální komunikace  
manuál vizuálního stylu  

1.3 merkantilní tiskoviny
 
dopisní papír  
obálka  
vizitka  
with compliment  
razítko  
faxový papír  
objednávka a faktura  
formulář  
samolepka  
firemní desky  

1.4 informační tiskoviny
 
katalog, brožura obálka  
brožura koncept  
katalog koncept  
katalog úprava vnitřních stran  
katalogový list jednostr.  

1.5 výroční zpráva
 
výroční zpráva scénář (idea)  
výroční zpráva koncept  
výroční zpráva definitiva  
výroční zpráva definitiva jazyk. mutace  

2. propagace a reklama
2.1 prezentační tiskoviny
 
leaflet (4 str. skládačka)

2.2 inzerce
 
inzerát A4  
inzerát A5  
inzerát menší než A5  

2.3 kalendáře
 
kartičkový kalendář  
kalendář jednolistový  
kalendář vícelistový koncept  
kalendář vícelistový obálka / titul  
kalendář definitiva  

2.4 pozvánky a pohlednice
 
novoročenka  
pozvánka  
pohlednice  
pohlednice (soubor a pouzdro)  

2.5 plakáty, uliční a městské poutače
 
plakát A1
A1, pouze textové
A2
A3
citylight
transparent (např. na výstavy)

2.6 billboardy
 
billboard (do 12 m2)
bigboard (nad 12 m2)

2.7 obaly, etikety a tašky
 
obal výrobku
obaly série výrobků
etiketa
etiketa grafická + štítek + korunka
taška PVC a papírová
tapeta, balící papír
   

2.8 vlajky a třepetalky
 
firemní standarta, třepetalka
vlaječky malé, oboustranné

2.9 společenské tiskoviny
 
jídelní lístek koncept
jídelní lístek desky / titul
jídelní lístek vnitřní úprava
účtenka
pivní tácek oboustranný
diplomy, čestná uznání

2.10 dárkové předměty
 
trička
čepice
slunečníky, deštníky
ubrus
prostírání
tužka, zapalovač
hrnek

3. knižní design a ilustrace
3.1 knižní obálky a vazby
 
knižní obálky
knižní vazby

3.2 vnitřní úprava publikace
 
koncept (jednoduchá, vstup, předpis)
koncept (obrazová publikace do 100 str.)
definitiva hladina
definitiva individuelní
definitiva náročné publikace

3.3 knižní edice
 
edice koncept obálek
edice koncept obálky a vnitř. úpr.
edice každý další svazek obálka
edice každý další svazek vnitř. úpr.

3.4 ilustrace (neřeší licenci)
 
ilustrace na obálku
ilustrace na vazbu
ilustrace celostránkové
ilustrace 1/2 stránkové
ilustrace menší než 1/2 stránkové a špičky
ilustrace omalovánky
ilustrace vystřihovánky, prostorové

4. vizuální komunikace a informační design
4.1 informační systémy a mapy
 
koncept komunikačního systému
definitiva symboly / piktogramy
definitiva orientační tabule
definitiva orientační mapy / schématu

4.2 výstavy a veletrhy expozice do 35 m2
 
expozice do 35 m2 scénář
expozice do 35 m2 koncept
expozice nad 35 m2 scénář
expozice nad 35 m2 koncept
popisky k exponátům koncept
výstavní panel
prostorový poutač
velkoplošný poutač
vitrína / výloha

4.3 display
 
display

4.4 prodejny
 
prostorový firemní poutač
firemní štít
neonová reklama

4.5 dopravní prostředky
 
osobní automobil
dodávkový vůz
kamion / nákladní vozidlo
autobus, tramvaj (jeden vůz)
letadlo

5. periodika, media a film
5.1 noviny a časopisy

 
hlavička časopisu, novin
vnitřní úprava koncept (4 typ. dvoustrany)
vnitřní úprava definitiva

5.2 TV
 
znělka pořadu koncept
předělový jingle koncept
packshot

5.3 film
 
filmové titulky koncept

5.4 cd, mc, vhs, dvd, cd-rom
 
cd obálka, inlay
cd vnitřní booklet
mc obálka, inlay
vhs obal
dvd obal
CD–ROM scénář
CD–ROM koncept
řešení jednotl. úrovní, grafický scénář

5.5 webová komunikace
 
webové stránky scénář (idea)
webové stránky koncept
banner

5.6 mediální prezentace
 
PowerPoint scénář
PowerPoint koncept

6. ceniny, známky a bankovky
 
6.1 bankovní ceniny, pojišť. smlouvy
6.2 známka
6.3 kreditní a konzumní karta
6.4 telefonní karta

7. typografie a písmo
 
7.1 autorské písmo
7.2 vytvoření CE verze původního fontu

8. hodinové sazby
komunikace a design
 
designer
900
senior designer
1200
textař
500
poradce pro firemní komunikaci
1 300
odborný lektor – konzultant
1 300
kreativní ředitel
1 300
 
dtp práce
sazba, retuše, úpravy scanů, korektury
750
obrazové montáže, náročné DTP práce
750
textové korektury u počítače (s klientem)
750
obrazové náhledy u počítače (s klientem)
750
   
ostatní služby  
koordinátor projektu
900
vedoucí produkce
500
fotograf
1 000